กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 ; ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2549 ; กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง / กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ คณะวิชาการ The Justice Group. - แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2559. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2559 [2016] - 251 หน้า.

9786162602184 6162602184


880-07 -- ล้มละลาย -- ไทย.
880-08 -- การฟื้นตัวบริษัท -- ไทย.

KPT1942.ก28 / 2559ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544