พจนานุกรมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / พจนานุกรม ป. วิ อาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับแรกในประเทศไทย จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล ; บรรณาธิการ สิริวัฒน์ กาดำดวน. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2559 [2016] - 4, 209 หน้า.

9786163251015 6163251016


880-05 -- วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย -- พจนานุกรม. -- พจนานุกรม.
880-06 -- กฎหมาย -- ไทย -- พจนานุกรม.

KPT4607.3 / .พ236 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544