ชาย โพธิสิตา.

ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ / ชาย โพธิสิตา. - พิมพ์ครั้งที่ 7. - กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2559 [2016] - 30, 425 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4, ปรับปรุง 2552.

9789740324508 9740324509


880-05 -- วิจัยเชิงคุณภาพ.
880-06 -- วิจัย.
880-07 -- สังคมศาสตร์ -- วิจัย.

H62.5 / .ช62 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544