คะโตะ, โทะชิโนะริ.

66 วิธีลับคมสมอง / หกสิบหกวิธีลับคมสมอง Toshinori Kato เขียน ; อังคณา รัตนจันทร์ แปล - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2559 [2016] - 224 หน้า : ภาพประกอบ

แปลจาก: Nou no kyoukasho : 66 methods to strengthen your brain.

9786160429998 616042999X


880-06 -- เชาวน์.
880-07 -- ความคิดและการคิด.
880-08 -- ความจำ.

BF431 / .ค63 2559

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)