สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล, 2520-

คำอธิบายค้ำประกัน จำนอง จำนำ / สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขเพิ่มเติม] - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016] - 198 หน้า.

9786162694950 616269495X


880-05 -- ค้ำประกัน -- ไทย.
880-06 -- จำนอง -- ไทย.
880-07 -- จำนำ (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT900 / .ส74 2559ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544