วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย และการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ / สภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทำวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [2558] [2015] - ก-ซ, 72 หน้า : ภาพสีประกอบ.


880-05 -- นโยบายของรัฐ -- ไทย.
880-06 -- การบริหารรัฐกิจ -- ไทย.


880-03 -- ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ.
880-04 -- ไทย -- นโยบายสังคม.

HC445 / .ว638 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544