ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์.

คู่มือศึกษาหลักกฎหมายอาญา, ภาคทั่วไป / คู่มือศึกษาหลักกฎหมายอาญาภาคทั่วไป ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016] - 184 หน้า.

9786162695100 6162695107


880-05 -- กฎหมายอาญา -- ไทย.

KPT3800 / .ธ36 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544