ณัฐพล ใจจริง.

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กับแนวพระราชดำริด้านการปกครองท้องถิ่น / ณัฐพล ใจจริง, ศรัญญู เทพสงเคราะห์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015] - 122 หน้า : ภาพประกอบ.

รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิมพ์เฉลิมพระเกียรติและสนองพระมหากรุณาธิคุณในวาระครบ 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว.


In Thai.

9789744498175 974449817X


ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2436-2484 --ผลงานในด้านการบริหารรัฐกิจ.


การบริหารงานเทศบาล -- ไทย -- ประวัติ.
การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- ประวัติ.

JS7153.2 / .ณ63 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544