ชนวน รัตนวราหะ.

เกษตรอินทรีย์ / Organic farm โดย ชนวน รัตนวราหะ. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร, [2550] [2007] - 229 หน้า : ภาพสีประกอบ.


880-04 -- เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ.

S605.5 / .ช35 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544