คณิต ณ นคร, 2480-

จากคดีแรงงานสู่คดีซื้อเสียง และคดี ส.ป.ก. 4-01 / คณิต ณ นคร. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2559 [2016] - 191 หน้า.

9786162695254 6162695255


คณิต ณ นคร, 2480-


880-05 -- คดีและการสู้คดี -- ไทย.
880-06 -- กฎหมายแรงงาน -- ไทย -- คดี.
880-07 -- การเลือกตั้ง -- การทุจริต -- ไทย.
880-08 -- การปฏิรูปที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-09 -- อัยการ -- ไทย.
880-10 -- คำพิพากษาศาล -- ไทย.

KPT1749 / .ค36 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544