ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

ความคิดทางการเมืองของฌาคส์ ร็องซีแยร์ = The political thinking of Jacques Ranciere / The political thinking of Jacques Ranciere. ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร - กรุงเทพฯ : สมมติ, 2553 [2010] - 120 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2551.

9786167196008 6167196001


ร็องซีแยร์, ฌาคส์.


880-05 -- รัฐศาสตร์ -- ปรัชญา.

JA71 / .ช944 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544