กัญญรัตน์ วิภาตะวัต.

แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา / กัญญรัตน์ วิภาตะวัต, ภัทรานิษฐ์ เยาดำ, บัณฑิต หอมเกษ ; บรรณาธิการ ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, ศยามล ไกยูรวงศ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฎิรูปกฏหมาย, 2559 [2016] - 195 หน้า.

9786167996035 6167996032


880-05 -- การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.
880-06 -- การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา -- ไทย.

KPT1572 / .ก927 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544