ชยาธร เฉียบแหลม.

คดีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค : การปฏิบัติงานคดีเช็คและความผิดเกี่ยวเนื่องกับเช็ค เหตุลงโทษ เหตุยกฟ้อง เหตุระงับคดี กระบวนพิจารณา / ชยาธร เฉียบแหลม. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016] - 271 หน้า.

9789742036522 9742036527


880-05 -- เช็ค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-06 -- เช็ค -- ไทย -- คดี.

KPT939 / .ช46 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544