ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-

คำอธิบาย ยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร. - พิมพ์ครั้งที่ 15, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016] - 283 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162695230 6162695239


880-05 -- การกู้ยืม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-06 -- การฝากทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT890 / .ผ932 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544