ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนานิช. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016] - 30, 366 หน้า : ภาพประกอบ.

9786163142689 6163142683


880-05 -- การขัดกันแห่งกฎหมาย.
880-06 -- การขัดกันแห่งกฎหมาย -- ไทย.
880-07 -- สัญชาติ.
880-08 -- สัญชาติ -- ไทย.

KPT480 / .ป46 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544