อุดม งามเมืองสกุล, 2518-

ถาม-ตอบ ตั๋วเงิน / อุดม งามเมืองสกุล. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016] - 170 หน้า.

9786162695209 6162695204


880-04 -- ตั๋วเงิน -- ไทย -- คำถามและแบบฝึกหัด.

KPT938 / .อ735 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544