รพี' 54 / คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 63 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ; บรรณาธิการ ฐิติมา แซ่เตีย. - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2554 [2011] - 164 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9786167425221 6167425221


ราชบุรีดิเรกฤทธิ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง, 2417-2463.


880-03 -- กฎหมาย -- ไทย.

KPT74 / .ร365 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544