สุพิชา ปทุมานันท์, 2527-

มาตรการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของลูกจ้างในเครือข่ายสังคม / Measures to protect employees' right to privacy in social networking sites โดย สุพิชา ปทุมานันท์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016] - 11, 280 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน)


880-04 -- การคุ้มครองข้อมูล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-05 -- การคุ้มครองข้อมูล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
880-06 -- สิทธิส่วนบุคคล -- ไทย.
880-07 -- สิทธิส่วนบุคคล.
880-08 -- เครือข่ายสังคมแบบออนไลน์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-09 -- เครือข่ายสังคมแบบออนไลน์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

เครือข่ายสังคม สื่อสังคม สิทธิส่วนบุคคลของลูกจ้าง Social netwok Social media Employees' right to privacy

KPT844.5 / .ส736 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544