วริษา โอสถานนท์.

ฝึกทักษะภาษาลาวเวียงจันทร์ / วริษา โอสถานนท์. - พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขปรับปรุง. - กรุงเทพฯ : สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016] - 208 หน้า.

เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาลาว.


9786164070790 6164070791


880-05 -- ภาษาลาว -- แบบเรียนสำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ -- ภาษาไทย.


Readers.

PL4236.2 / .ว46 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544