อัศวิน อุดทาคำ, 2522-

ขอบเขตเสรีภาพในการแสดงออก : ศึกษากรณีคำพูดหรือการกระทำที่สร้างความเกลียดชังตามแนวคำวินิจฉัยศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปและศาลสหรัฐอเมริกา / Limit of freedom of expression : study on hate speech according to decision of European Cort [i.e. Court] of Human Rights and United States Courts โดย อัศวิน อุดทาคำ. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016] - 15, 137 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)


880-04 -- การสื่อสารความเกลียดชัง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
880-05 -- การสื่อสารความเกลียดชัง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ยุโรป.
880-06 -- การสื่อสารความเกลียดชัง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- สหรัฐอเมริกา.
880-07 -- การสื่อสารความเกลียดชัง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

เสรีภาพในการแสดงออก ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ศาลสหรัฐอเมริกา Freedom of expression European Court of Human Rights United States Courts Hate speech

K5210 / .อ65 2559

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)