กิตติศักดิ์ โรจน์นันทกิจ, 2532-

มาตรการทางภาษีส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม / Tax measure to promote social enterprise โดย กิตติศักดิ์ โรจน์นันทกิจ. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016] - 11, 191 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษี)


880-04 -- องค์การไม่หวังผลกำไร -- ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-05 -- องค์การไม่หวังผลกำไร -- ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
880-06 -- มาตรการทางภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-07 -- มาตรการทางภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
880-08 -- ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-09 -- ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

วิสาหกิจเพื่อสังคม องค์การสาธารณกุศล บริษัทที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม สิทธิประโยชน์ทางภาษี Social enterprise Non-profit organizations Corporate social responsibility Tax incentive

KPT3593 / .ก96 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544