ปราชญา กล้าผจัญ.

ชีวิตยังไม่สิ้น--ชีวิตต้องสู้ ท้ออยู่ทำไม ตราบที่ยังมี อากาศหายใจ / ปราชญา กล้าผจัญ - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2548 [2005] - 263 หน้า : ภาพประกอบ.

9749687345 9789749687345


880-05 -- การดำเนินชีวิต.
880-06 -- ผู้สูงอายุ -- การดำเนินชีวิต.

BJ1594.5 / .ป46 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544