ณัฐพล วีระโอฬารกุล, 2530-

ปัญหากฎหมายอนุสิทธิบัตรไทย / Problems of Thai petty patent โดย ณัฐพล วีระโอฬารกุล. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016] - 3, 5, 133 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ)


880-04 -- กฎหมายสิทธิบัตร -- ไทย.
880-05 -- กฎหมายสิทธิบัตร.

อนุสิทธิบัตร ขั้นการประดิษฐ์ ตรวจสอบการประดิษฐ์ Petty patent Inventive step Examination

KPT1194 / .ณ63 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544