[Shakai hosho seido o katsuyo shita seikatsu saiken shien / Zenkoku kuresara seikatsu saiken mondai taisaku kyogikai]. - [Oosaka : Kōbunsha], 2014. - 137 p. - Shakai hosho sodan'in yosei koza ; Part1 . - Shakai hosho sodan'in yosei koza ; Part1. .

9784863770362 4863770367


880-04 -- Social security -- Japan.

HD7227 / .S53 2014

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)