รัตติยา ภิริยะพงษ์พานิชย์, 2527-

ข้อต่อสู้เรื่องสถานะความรู้ทางวิชาการและทางเทคนิค เพื่อหลุดพ้นความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย / State of scientific and technical knowledge โดย รัตติยา ภิริยะพงษ์พานิชย์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016] - 9, 93 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน)


880-04 -- ความรับผิดของผู้ผลิต -- ไทย.
880-05 -- ความรับผิดของผู้ผลิต.
880-06 -- ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-07 -- ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

สินค้าที่ไม่ปลอดภัย เหตุหลุดพ้นความรับผิดของผู้ประกอบการ สถานะความรู้ทางวิทยาการและทางเทคนิค ความเสี่ยงภัยอันเกิดจากพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค Unsafe product Exemption of liability for the manufacture The state of scientific and technical knowledge The risk from scientific and technological improvement

KPT846.5 / .ร63 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544