ชีพ จุลมนต์.

คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย / ชีพ จุลมนต์, กนก จุลมนต์. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขเพิ่มเติม] - กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2559 [2016] - 501 หน้า.

9786164040212 6164040213


880-05 -- ล้มละลาย -- ไทย.
880-06 -- ล้มละลาย -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ.

KPT1942 / .ช645 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544