วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

ล้มละลายพิสดาร : หลักกฎหมายตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ (ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลล้มละลายฯ และแนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ / กฎหมายล้มละลายพิสดาร : หลักกฎหมายตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ (แก้ไขใหม่ล่าสุด) และ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลล้มละลายฯ (แก้ไขใหม่ล่าสุด) และแนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์. - ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560. - กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, [2560] [2017] - 484 หน้า.

9786164292604 6164292603


880-06 -- ล้มละลาย -- ไทย.
880-07 -- ล้มละลาย -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ.

KPT1942 / .ว62 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544