จิรนิติ หะวานนท์.

คำอธิบายกฎหมายปกครอง : ภาคทั่วไป / กฎหมายปกครอง จิรนิติ หะวานนท์ - พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2559 [2016] - 186 หน้า.

9786164040182 6164040183


880-06 -- กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2720 / .จ64 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544