อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ : รับรองโดยสมัยประชุมสามัญครั้งที่ 17 ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กรุงปารีส 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 = Convention concerning protection of the world cultural and natural heritage / Convention concerning protection of the world cultural and natural heritage ผู้จัดทำ สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. - [ฉบับพิมพ์ซ้ำ] - กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557 [2014] - 27, 29 หน้า.

พิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ. พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2546.


880-04 -- แหล่งมรดกโลก.
880-05 -- ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม -- การคุ้มครอง.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544