มหากาพย์คลองด่าน : เหยื่อ-ตัวประกัน ระบอบทักษิณ / ชรินทร์ แช่มสาคร, บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : กรีน ลิบรา, 2559 [2016] - 175 หน้า : ภาพประกอบ.

Includes bibliographical references (pages )

9786169143123 6169143126


โครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ.


880-06 -- การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย.
880-08 -- การกำจัดของเสีย -- ไทย -- สมุทรปราการ.

JQ1745.ก55ฉ5 / ม56 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544