สุริยา ปานแป้น, 2520-

หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์. - พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017] - 227 หน้า.

9786162695568 6162695565


880-05 -- อัยการ -- ไทย.
880-06 -- พนักงานอัยการ -- ไทย.
880-07 -- อัยการ -- ไทย -- คู่มือเตรียมสอบ.

KPT1630 / .ส736 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544