ไตรวัฒน์ วิรยศิริ.

การออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างอาคารเบื้องต้น = Introduction to building design and construction drawings / Introduction to building design and construction drawings ไตรวัฒน์ วิรยศิริ, สุริยน ศิริธรรมปิติ. - พิมพ์ครั้งที่ 7. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015] - 200 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2551.

9789740322276 9740322271


อาคาร -- รายละเอียด -- ภาพวาดเส้น.
การเขียนแบบสถาปัตยกรรม.

TH2031 / .ต945 2558

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)