บรูซ, สตีฟ.

สังคมวิทยา : ความรู้ฉบับพกพา / Steve Bruce ; จันทนี เจริญศรี, แปล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2559 [2016] - 173 หน้า.

แปลจาก: Sociology : a very short introduction.

สถานภาพของสังคมวิทยา -- การประกอบสร้างทางสังคมวิทยา -- สาเหตุและผลพวง -- โลกสมัยใหม่ -- นักสังคมวิทยาจำแลง.

9786167885322 616788532X


880-05 -- สังคมวิทยา.
880-06 -- สังคมศาสตร์.

HM606 / .บ472 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544