ดอว์กินส์, ริชาร์ด, ค.ศ. 1941-

ยีนเห็นแก่ตัว / ริชาร์ด ดอว์กินส์ เขียน ; เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2559 [2016] - 415 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2559. แปลจาก: The selfish gene ของ Richard Dawkins.

9789740214830 9740214835


880-05 -- พันธุศาสตร์.
880-06 -- วิวัฒนาการ (ชีววิทยา)

QH437 / .ด55 2559ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544