ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2560 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สุเมธ ศิริคุณโชติ ... [และคนอื่นๆ]. - [ฉบับแก้ไขปรับปรุง]. - กรุงเทพฯ : หจก. เรือนแก้วการพิมพ์, 2560 [2017] - 402 หน้า : ภาพประกอบ.

9786164291058 6164291054


880-03 -- การบัญชีภาษีอากร -- ไทย.
880-04 -- การยกเว้นภาษีอากร -- ไทย.
880-05 -- ภาษีเงินได้ -- ไทย.
880-06 -- ภาษีการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-07 -- ภาษีมรดกและการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

HJ2315 / .ภ65 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544