ไพบูลย์ วนพงศ์ทิพากร.

หลักกฎหมาย : วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค1. เล่ม 2, คำอธิบายรายมาตรา ข้อสำคัญ ข้อสังเกต และคำพิพากษาศาลฎีกา 2559 (ล่าสุด) / ไพบูลย์ วนพงศ์ทิพากร. - ฉบับพ.ศ. 2560. - กรุงเทพฯ : ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย [2560] [2017] - 361 หน้า.

9786164239807 616423980X


880-05 -- วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย.
880-06 -- คำพิพากษาศาล (ย่อ) -- ไทย.

KPT1710 / .พ935 2560 ล. 2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544