ปัทมา สุวรรณภักดี.

องค์ประกอบในการเล่าเรื่องของภาพยนตร์สารคดี : The elements of narration in documentary film / The elements of narration in documentary film ปัทมา สุวรรณภักดี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท มิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด, 2555 [2012] - 71 หน้า : ภาพประกอบ.

9786163058324 6163058321


880-05 -- ภาพยนตร์สารคดี -- การผลิตและการกำกับรายการ.

PN1995.9.ส6 / ป63 2555

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)