วิชา มหาคุณ, 2489-

กฎหมายล้มละลาย ฉบับสมบูรณ์ / คำอธิบาย กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย วิชา มหาคุณ. - พิมพ์ครั้งที่ 15, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2559 [2016] - [ก]-ฒ, 854 หน้า.

9789744474223 974447422X


880-07 -- ล้มละลาย -- ไทย.

คดีล้มละลาย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ การพิทักษ์ทรัพย์ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

KPT1942 / .ว58 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544