กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 43, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ / Thai law วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015] - ก-ค, 496 หน้า.

9789748013725 9748013723


880-06 -- กฎหมาย -- ไทย.
880-07 -- คอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-08 -- การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-09 -- โทรคมนาคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT13 / 2558 ล. 43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544