วรวิทย์ ฤทธิทิศ, 2506-

หลักกฎหมายการดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว / วรวิทย์ ฤทธิทิศ. - พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017] - 259 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162695704 6162695700


880-05 -- ศาลเยาวชนและครอบครัว -- ไทย.

KPT4720 / .ว456 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544