ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์.

ZigZag เมื่อแกะดำทำธุรกิจ / เมื่อแกะดำทำธุรกิจ ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2557] [2014]. - 162 หน้า : ภาพประกอบ. - แกะดำทำธุรกิจ . - แกะดำทำธุรกิจ. .

9786169087830 6169087838


880-06 -- การวางแผนเชิงกลยุทธ์.
880-07 -- การบริหารผลิตภัณฑ์.
880-08 -- การตลาด.

HD30.28 / .ป47 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544