มนต์ชัย ศิริลัทพร.

30 วันเพื่อรัก 30 ปีเพื่อรอ / ซ่อนกลิ่น. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ , 2557 [2014] - 416 หน้า.

9786160016396 6160016393

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)