ลัดลัม, โรเบิร์ต. ค.ศ. 1927-2001.

(กูชื่อ) เจสัน บอร์น ภาค 4 / Robert Ludlum's, Eric Van Lustbader ; ก. อัศวเวศน์ [แปล]. - กรุงเทพฯ : บริษัท มอร์แกน พับลิชชิ่ง จำกัด, 2558 [2015] - 630 หน้า.

แปลจาก: The Bourne legacy.

9786169219040 6169219041

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)