รพี'55 / คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 64 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ; บรรณาธิการ ไกรพล อรัญรัตน์. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2555 [2012] - 20, 200 หน้า : ภาพประกอบ.

9786167425443 6167425442


ราชบุรีดิเรกฤทธิ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง, 2417-2463.


880-03 -- กฎหมาย -- ไทย.
880-05 -- กฎหมายอาญา -- ไทย.
880-06 -- ค่าใช้จ่าย (กฎหมาย) -- ไทย.
880-07 -- ทางเลือกแทนการจำคุก -- ไทย.

KPT74 / .ร365 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544