อารีย์วรรณ พูลทรัพย์.

20 คำตอบกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง / ยี่สิบคำตอบกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง เรียบเรียงโดย อารีย์วรรณ พูลทรัพย์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551 [2008] - 43 หน้า : ภาพสีประกอบ.


880-06 -- การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ไทย.


880-07 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)