ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

ประมวลรัษฎากร / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2560. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017] - 517 หน้า.

9786162695810 6162695816


880-05 -- รัษฎากร -- ไทย.

KPT3550 / .ท65 2560ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544