เจาะ พรบ.หลักประกันทางธุรกิจผ่านมุมมองสถาบันการเงิน : งานวิชาการประจำปี รำลึกศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 / งานรำลึกศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 [จัดโดย กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร]. - [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2559 [2016] - 96 หน้า : ภาพประกอบ.

สัมมนา ณ ห้อง จิ๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.

ชีวิตและงาน -- ประวัติการจัดตั้งกองทุน -- กิจกรรมของกองทุน -- โครงการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2559 -- กำหนดการงานสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2559 -- ภาพและกิจกรรมงานรำลึกศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร (13 มกราคม 2558) -- รายงานสรุปการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "กฎหมายค้ำประกัน จำนองที่แก้ไขใหม่ : ใครเห็นอย่างไร ควรถูกยกเลิกจริงหรือไม่".


จิ๊ด เศรษฐบุตร, 2449-2538.


880-05 -- ค้ำประกัน -- ไทย.
880-06 -- กฎหมายหลักทรัพย์ -- ไทย.
880-07 -- กฎหมายธุรกิจ -- ไทย.

KPT900 / .จ73 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544