ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ.

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม = Data structures and algorithms / Data structures and algorithms. ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2554 [2011] - 386 หน้า.

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ่มเบื้องต้น -- ฟังก์ชั่นพื้นฐานและรูปแบบการเขียนอัลกอริทึ่ม -- โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ -- โครงสร้างข้อมูลแบบลิงลิสต์ -- โครงสร้างข้อมูลแบบสแตก --โครงสร้างข้อมูลแบบคิวและเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบเรียกตัวเอง -- สตริงและการจัดข้อมลสตริง -- โครงสร้างข้อมูลแบบทรี -- โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ -- อัลกอริทึมค้นหาและเรียบเรียงข้อมูล.

9789748242644 9748242641


880-05 -- โครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์ศาสตร์)
880-06 -- ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์.

QA76.9.ค9 / ฤ25 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544