ประสพสุข บุญเดช.

หลักกฎหมาย. Principle of law. Family law / ครอบครัว = Principle of law, Family law กฎหมายครอบครัว หลักกฎหมายครอบครัว ประสพสุข บุญเดช. - พิมพ์ครั้งที่ 18, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017] - 255 หน้า.

9786162695827 6162695824


880-07 -- กฎหมายครอบครัว -- ไทย.

KPT540 / .ป45 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544