40 ปี ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ : วิถีไทยมอญในสังคมร่วมสมัย / สี่สิบปีชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ : วิถีไทยมอญในสังคมร่วมสมัย วิถีไทยมอญในสังคมร่วมสมัย บรรณาธิการ องค์ บรรจุน. - กรุงเทพฯ : ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ, 2558 [2015] - 174 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9786164062474 6164062470


ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ.


880-06 -- ชาวมอญ -- ไทย -- ประวัติศาสตร์.
880-07 -- ชาวมอญ -- ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี.

DS570.ม5 / ก12 2558

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)